De vijf principes van VoorBeroepsOnderwijs

Samen

Door goed samen te werken ontstaat synergie. De kennis en ervaring van de één versterkt de kennis en ervaring van de ander. Goede samenwerking vergemakkelijkt de implementatie.

VoorBeroepsOnderwijs doet het samen met u!

 

Creatief

Goed luisteren, doorvragen en onderzoeken helpt om wegen te openen naar veel en nieuwe oplossingen. Uit veel oplossingen kiezen we samen de meest passende.

VoorBeroepsOnderwijs brengt de creativiteit op gang.

 

Concreet

Geen woorden maar daden. Uw strategie en plannen worden gerealiseerd in concrete onderwijsproducten. Van testbaar prototype naar implementeerbaar onderwijsproduct. Een onderwijsproduct kan een procedurebeschrijving zijn, een lesprogramma, een nieuw curriculum of lesmateriaal.

VoorBeroepsOnderwijs; geen woorden maar daden.

 

Duurzaam

We kiezen en zorgen voor duurzame oplossingen. Duurzaam door op voorhand al na te denken over de implementatie en de exploitatie. Daarmee overleeft uw innovatieproject de subsidieperiode.

VoorBeroepsOnderwijs kijkt vooruit en zorgt voor een duurzaam
resultaat.

 

Exposure

Delen van kennis en ervaring buiten de eigen kring is belangrijk. VoorBeroepsOnderwijs zorgt voor onderwijsproducten die toonbaar en eventueel vermarktbaar zijn.

VoorBeroepsOnderwijs denkt ook aan de externe marketing!

Innovatiestrategie

VoorBeroepsOnderwijs begeleidt uw projecten op een bij uw organisatie passende wijze. De methodes die wij toepassen zijn onder andere Designthinking, The Deming Circle, Agile en Scrum.

Designthinking

Designthinking is een creatieve strategie waarbij je het probleem grondig en goed beschrijft, veel oplossingen bedenkt om er één uit te werken en te testen. Als de uitkomst niet op voorhand duidelijk is, dan is dit een goede methode.

The Deming Circle

Het PDCA-principe (The Deming Circle) wordt vaak gebruikt als instrument voor kwaliteitsverbetering. Voortdurende nieuwe cycli stuwen de kwaliteit omhoog. Grotere of kleiner projecten vormen onderdeel van de do-fase. Om te voorkomen dat “de bal van kwaliteitsverbetering” terugrolt, is borging belangrijk. VoorBeroepsOnderwijs zorgt met u voor borging van uw verbeterproducten.

Agile en Scrum

Agile werken betekent kort en cyclisch in de vorm van “sprints”. Met de Agile methode kun je goed inspelen op veranderingen. Scrum is binnen Agile een methode waarop het team functioneert. Namelijk multidisciplinair en zelfsturend. Iedereen is betrokken bij het plannen, benoemen van blokkades en het verdelen van de taken. Daarbij gaat deze methode ervan uit dat de benodigde kennis in het team zelf aanwezig is.

Samen uw onderwijsinnovatie duurzaam realiseren?