Leren is de basis voor ontwikkeling en groei

Visie en missie

Leren is een belangrijke basis voor ontwikkeling en groei van studenten, professionals en bedrijven.
Digitale leeroplossingen helpen om leren aantrekkelijk, inspirerend, motiverend en effectief te maken. Goede e-learning is een belangrijk middel in het leren en ontwikkelen van professionals.

VoorBeroepsOnderwijs wil daaraan bijdragen.

VoorBeroepsOnderwijs helpt bedrijven en scholen met het gezamenlijk ontwikkelen van een krachtige, effectieve, en een aansprekende leeromgeving zodat aankomend professionals (studenten) en professionals (medewerkers) een passende en motiverende leerervaring beleven en professionele groei wordt gestimuleerd.

Over Rypke Procee

Het ontwikkelen van en voor onderwijs loopt als een rode draad door mijn carrière. In al mijn rollen heb ik met collega’s, auteurs en partners nieuwe methodieken, producten en diensten ‘uit de klei getrokken’. Ik heb dat gedaan voor Techniek, Zorg en voor Welzijn.

Daarbij werk ik graag samen, want dan geldt: 1 + 1 >2. Uw vakkennis gecombineerd met mijn ervaring in leerondersteuning, is daar een mooi voorbeeld van.

Ik word trots als mensen mijn producten gebruiken in hun leerproces.

 

Ervaring en prestaties

Uitgeefmanager, Edu’Actief / Boom

Als MT-lid was ik eindverantwoordelijk voor vernieuwing en digitalisering van onze mbo en vmbo leermiddelen. Samen met collega’s hebben we een hele nieuwe productgeneratie ontwikkeld. Daarbij begeleidde ik uitgevers, projectleiders, ICT medewerkers, programmeurs en redacteuren.

Inhoudelijke portefeuille: digitalisering, contentstructuur, contentontwikkeling, nieuwe proposities, digitaal platform.

Business developer, Edu’Actief / Boom

Als business developer heb ik een nieuw fonds voor welzijn en sport methoden opgezet, waaronder de sportexamens. Als business developer heb ik de markt verkend, netwerken opgezet en proposities ontwikkeld, geproduceerd en vermarkt.

Uitgever, Wolters-Noordhoff

Als uitgever was ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling en omzet van de methodes voor natuurkunde, scheikunde, NaSk en techniek. Ik heb bij Noordhoff onder andere de methode Pulsar (nat, sk, NaSk) opgezet, ontwikkeld en vermarkt. Daarnaast heb ik bijgedragen aan het institutionaliseren en groot worden van de Binas.

Adjunct directeur / afdelingsleider, Technisch College Ede

Op deze MTS was ik verantwoordelijk voor de afdeling Fontonica/Fotografie. Mijn belangrijkste taak was het verder ontwikkelen van de afdeling, het betrekken van het bedrijfsleven, fondsenwerving en de dagelijkse leiding van de afdeling.

Opleidingscoördinator Fotonica

Wat begon als leuke proefjes met lasers bij mijn natuurkundelessen, groeide uit naar een complete afdeling fotonica. Ik ontwikkelde programma’s, schreef leermiddelen, onderhandelde met het Ministerie van OCW over erkenning, zorgde voor een extern netwerk. Een hele leerzame periode waarbij ik met alle aspecten van beroepsonderwijs kennis heb gemaakt.

 

Meer informatie vind je op mijn LinkedIn.

Kan ik u van dienst zijn?